Dragă vizitator, 

Noi, cei de la DELACO, apreciem vizita ta pe pagina noastră de internet precum şi interesul față de compania și produsele noastre, și dorim să te informăm despre regulile privind protecția datelor cu caracter personal aplicate de către grupul nostru în conformitate cu prevederile legale.

Detalii despre NOI, cine suntem si ce servicii oferim,  pot fi găsite la adresa  https://delaco.ro/

Este foarte important pentru noi să realizăm o informare corectă a tuturor vizitatorilor  site-ului cu privire la politica noastră de confidențialitate a datelor personale, așa încât, punem la dispoziție prin intermediul acestei secțiuni informații precise cu privire la ce fel de date colectăm de la vizitatori, de la tine binențeles, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile perosanelor vizate, în acest context.

Pentru început este important să înțelegi, expresia: „Date Personale”. Aceasta  reprezintă în mod generic orice fel de informație despre o persoană fizică, a cărei particularități poate conduce, direct sau indirect, la identificarea acesteia. Vom enumera, aici, cu titlu de exemplu, dar fără a limita la acestea: numele și prenumele, adresa geografică, orice număr de identificare, orientarea politică, orientarea sexuală, adresa de email, orice informații despre localizare și orice alt identificator online precum dispozitivul folosit pentru accesarea internetului, adresa IP sau informațiile obținute prin cookie-uri.

Termeni și condiții de prelucare a datelor personale

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Securitatea tuturor datelor este un aspect foarte important. De aceea, stocarea datelor  se realizează în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area), iar împuterniciții noștri cu privire la suportul tehnic, hardware și software, se supun aceleași reguli.

Procedurile noastre cu privire la protecția datelor cu caracter personal, măsurile organizatorice și tehnice, sunt structurate în scopul de a asigura confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal și a tuturor informațiilor aflate în grija noastră, astfel verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor implementate.

Scopul nostru, prin intermediul acestui site, este acela de a informa vizitatorii  despre noi, produsele și serviciile noastre, campanii, concursuri și organizării de evenimente de orice tip, etc, iar regulile de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR), ce ne sunt opozabile, fac parte din acest context. Prin urmare, ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea tuturor datelor personale, iar aceasta reprezintă o prioritate deosebită pentru grupul nostru.

Vom folosi aceste date pentru unicul scop de a oferi o experiență personalizată atât pe website-ul nostru, cât și eventual pe platformele online pe care ne-am putea promova produsele și serviciile noastre (Facebook și Instagram, Google etc).

Datele colectate sunt folosite strict în scopul îmbunătățirii relației vizitatorilor site-ului cu noi. Nu vindem, nu cesionăm, nu punem la dispoziție sub nicio formă datele personale către terțe părți. Oferim produse și servicii care se bazează pe încrederea clienților și a potențialilor clienți, iar siguranța datelor personale este esențială în acest proces.

Atunci când vom furniza datele utilizatorilor acestui site, sau acces la acestea, către diverși parteneri contractuali cu care colaborăm, ne asigurăm întodeauna că această prelucrare este necesară/obligatorie, că este legală și sigură totodată. Partenerii și furnizorii noștri sunt obligați să facă dovada că respectă toate cerințele pentru protecția datelor personale iar contractele cu aceștia vor conține clauze de confidențialitate.

În cazuri excepționale și doar pe baza unor cereri oficiale, vom furniza datele utilizatorilor acestui site către instituțiile publice și autorități, conform cerințelor și obligațiilor legale din România.

Singurele date despre utilizatorii acestui site, la care terțe părți au acces, sunt agregate și anonimizate – pe baza cărora utilizatorii nu pot fi identificați.

Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (ca editorii, advertiserii sau site-urile conectate) la acestea. De exemplu, este posibil să facem publice informații pentru a indica tendințele cu privire la folosirea generală a serviciilor noastre.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră internă și de grup.

Categorii de date personale si scopul prelucrării

De regulă sunt procesate date de comunicare, cum ar fi:  nume, telefon, e-mail, adresă; adresă IP și alte date despre browser, cookie și tehnologii similare; însă în unele situații pot fi prelucrate și alte categorii de date cum ar fi: datele companiei, datele unui reprezentant legal, date necesare derulării campaniilor și concursurilor, etc.

Datele personale vor fi utilizate doar dacă avem temei legal și/sau acordul personei vizate, în mai multe moduri, în funcție de natura și specificul lor. Cu alte cuvinte colectăm, procesăm şi folosim datele cu caracter personal (inclusiv datele tehnice) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul participării la o campanie sau înregistrării la un serviciu de tip newsletter și marketing.

– În cazul în care ne-ați furnizat adresa personală de email, în alte scopuri decât cel de marketing/newsletter, aceasta NU va putea fi utilizată de NOI pentru a trimite emailuri de informare cu privire la oferte legate de produsele și serviciile noastre, sau alte campanii sau evenimente ale grupului nostru, decât ca urmare a unui acord specific în acest sens.

– În cazul în care ne-ați furnizat Numele și Prenumele, vom putea folosi aceste date pentru a personaliza email-urile pe care le primești de la noi.

– În cazul în care ne-ați furnizat numărul de telefon, aceste date vor putea fi folosite pentru a te putea contacta direct, în cazul în care participi, te înscri sau soliciți înscrierea la o campanie, concurs sau alte evenimente organízate de către noi, în scopul informării cu privire la eventuale modificări, în scopul confirmării datelor sau pentru orice alte situații ce ar impune o contactare  cât mai rapidă și personală;

– În cazul în care ne sunt furnizate datele unei companiei, cum ar fi C.N.P. (la P.F.A./I.I.), C.U.I. (la P.J), numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, adresa sediului companiei, contul bancar, numele băncii, numele și funcția reprezentantului legal, vom putea utiliza aceste date pentru a contacta compania și reprezentantul acesteia, prealabil unui contract sau convenție cu aceasta;

– În cazul în care ai fost de acord să le colectăm, (vezi política cookie – https://delaco.ro/politica-cookie/) folosim aceste date pentru a determina cum este folosit site-ul nostru, scopul fiind să facem schimbările necesare pentru ca vizitatorii să găsească cât mai ușor site-ul și totodata informațiile pe care le căută;

Termene de stocare a datelor

Intenţionăm să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă limitată de timp, atât cât ne sunt necesare în scopul stabilit inițial – de regulă cel mult 24 de luni, sau altul, dacă există o prevedere legală aplicabilă. În cazul unor astfel de situații, situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp si pentru această perioadă, folosim soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea securizată

 

Drepturile persoanelor vizate; drepturile tale

 

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, legea aplicabilă (GDPR)  oferă o serie de drepturi, inclusiv:

  • dreptul de acces- permite să obţii confirmarea faptului că datele tale personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;
  • dreptul de rectificare – permite să rectifi datele personale dacă sunt incorecte;
  • dreptul la ştergere – permite să obţii ştergerea datelor personale în anumite cazuri;
  • dreptul la retragere a consimțământului – dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul tău şi nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor personale
  • dreptul la opoziție – permite să obiectezi la procesarea ulterioară a datelor tale cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;
  • dreptul la restricţionare –permite să obţii restricţia de procesare a datelor tale cu caracter personal, în anumite cazuri;
  • dreptul la portabilitatea datelor –permite în anumite situații, să primești datele cu caracter personal pe care le-ai furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiți aceste date unui alt operator de date.
  • dreptul la reclamații – în cazul în care nu ești satisfăcut de modul în care sunt prelucrate datele tale personale, nu s-a dat concurs unei solicitări sau nu s-a răspuns solicitării tale, ai întodeauna dreptul să ne adresezi o reclamație. Dacă vei fi în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ai înaintat-o, vei putea să te adresezi Autorității competente pentru Protecția Datelor.

 

Te asigurăm că vom răspunde prompt oricăror solicitări privind exercitarea acestor drepturi, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat, situații în care vom comunica acest impediment.

Nu în ultimul rând, dacă ai întrebări, ne poți scrie oricând, și ne vom preocupa să primești răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

Datele noastre de contact sunt:

Telefon: +4 0268 254 082

Fax: +4 0268 254 087

Email: contact@delaco.ro

Responsabil cu Protecția Datelor (DPO – GDPR) : protectiadatelor@delaco.ro

Prezenta politică de confidenţialitate se va completa cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor.

Politica de Confidențialitate poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea.

Această Politică de Confidențialitate a fost actualizată în luna mai 2023.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial